Konkurs


NATJEČAJ UPISA STUDENATA
-stručni preddiplomski studij u akademskoj 2019./2020.
Temeljem odredbi članka 78. Statuta Visoke škole „UNION U MOSTARU“ Senat  visoke škole raspisuje Natječaj za upis na stručni preddiplomski studij u akademskoj 2019./2020. godini
PLAN UPISA
I CIKLUS STUDIJA
Preddiplomski studij u trajanju 3 godine (180ECTS) ili 4 godine (240ECTS) a koji vodi do stručnog zvanja prvostupnika/ce odgovarajućeg smjera
Studijski program Studijski smjer Broj redovitih studenata Broj izvanrednih studenata UKUPNO Uvjeti upisa
 
Katedra sigurnosnih studija
 1. Kriminalističko policijski studij
 2. Međunarodna diplomacija i sigurnost,
 3. Civilna zaštita,
 4. Kriminologija i socijalni rad.
10 5 15 Nema
Katedra ekonomskih studija
 1. Poslovna ekonomija
 2. Poslovni menadžment
10 5 15
Katedra dramskih umjetnosti-gluma
 1. Gluma
10 0 10
Katedra prometnih studija
 1. Cestovni promet
10 5 15
Katedra pravnih studija
 1. Pravo
10 5 15
Opći uvjeti upisa ili nastavak studija:
Pravo sudjelovanja na Natječaju, a pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Državljani koji nisu školovanje završili četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini imaju pravo sudjelovanja na Natječaju i prije okončanja postupka priznavanja (nostrifikacije) i ekvivalencije javne isprave, no dužni su dostaviti dokaz o podnošenju zahtjeva procesa priznavanja inostranih obrazovnih svjedodžbi ili diploma.
Izvedba studijskih smjerova izvoditi će se ukoliko se ispune minimalne upisne kvote, a u slučaju većeg broja prijava za upis uzeti će se u razmatranje postignuti uspjeh u prethodnom školovanju.
Uz prijavu za upis (može se preuzeti u prostorijama studentske referade ili na službenoj stranici: http://unionmostar.com potrebno je dostaviti sljedeće:
 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Preslik osobne iskaznice ili putne isprave,
 3. Dvije fotografije (4x6 cm),
 4. CIPS uvjerenje o prebivalištu ili boravištu,
 5. Kratki životopis,
 6. Originalan ili ovjeren preslik svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i maturalnu svjedodžbu,
 7. Uplatnicu od 150 KM na ime upisnine,
 8. Uplatnicu od 100 KM na ime korištenja platforme za učenje na daljinu.
Pristupnici koji su studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi a žele se upisati na neki od studija
navedenih  u  Natječaju,  trebaju  dostaviti  i  dokumente  o  prethodno  završenim  ciklusima  ili  razdobljima  studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima ili sl.).
 
Prijave  za  upis  sa  potrebnom  dokumentacijom moguće  je  dostaviti  poštom preporučeno na  adresu: Biskupa Čule b.b. Mostar uz naznaku „Prijava na Natječaj“ ili predati osobno u studentskoj referadi svakim radnim danom između 8,00 i 16,00 sati.
Prijave za upis primaju se:
 • od 18.06.2019.godine do 05.07.2019. godine
Prijave za upis primati će se samo za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon okončanja upisnog roka.