Akademski kalendar 2019/20.

 

            (NOVI) Akademski kalendar školske 2019/20 godine, Visoke škole UNION U MOSTARU - Mostar: